Regel eenvoudig je afspraak

Ben je bij ons geweest?

Medisch Centrum Octa

Centrum voor musculosketale geneeskunde en orthopedische expertise

Onze behandelingen

MSK, Musculoskeletale Geneeskunde

Musculoskeletale Geneeskunde

MSK, Musculoskeletale Geneeskunde

Wat is Musculoskeletale Geneeskunde?

De Musculoskeletale Geneeskunde (MSK) is een interdisciplinair vakgebied dat zich richt op de diagnostiek en behandeling van klachten van het houding-, steun- en bewegingsapparaat of van klachten die daaraan gerelateerd zijn en die gepaard gaan met functiestoornissen en/of pijn. Het betreft enerzijds specifieke klachten, anderzijds klachten die chronisch van aard zijn en klachten die als aspecifiek omschreven worden. De MSK-arts bouwt zijn diagnose op middels anamnese en systematisch lichamelijk onderzoek van het houdings-, steun- en bewegingsapparaat, mechanisch/orthopedisch, neurologisch onderzoek, beoordeling van houding, stand en functie, beeldvorming en op indicatie aangevuld met diagnostische injecties indien sprake is van verdenking op een anatomisch substraat. Op basis daarvan wordt een behandelplan gemaakt en uitgevoerd of wordt de patiënt gericht doorverwezen naar een medische specialist of naar een paramedicus. Behandeling door de MSK-arts is primair gericht op het herstel c.q. opheffen van reversibele functiestoornissen, ontstekingsremming en pijnbestrijding.Patiënten met problemen, ziekten en letsels van het steun- en bewegingsstelsel vormen een van de grootste groepen in de gezondheidszorg.

Onze artsen

Orthopedisch chirurg Diederik Groot

Diederik Groot

MSK arts /
Orthopedisch chirurg
MSK arts David van Deinse

David van Deinse

MSK arts

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Follow Us

Home