Telefoon: 0344-570-970

Medisch Centrum Octa

Centrum voor preventieve en complementaire geneeskunde

Medische beroepen blijven open, ook tijdens deze nieuwe lockdown. In de wachtkamer vragen we u om een mondkapje te dragen.Een QR code is niet nodig maar bel de afspraak af indien u zich grieperig voelt.

WIJ ZIJN OPEN

Onze behandelingen

Musculoskeletale Geneeskunde

Musculoskeletale Geneeskunde

Musculoskeletale Geneeskunde

Wat is Musculoskeletale Geneeskunde?

De Musculoskeletale Geneeskunde (MSK) is een interdisciplinair vakgebied dat zich richt op de diagnostiek en behandeling van klachten van het houding-, steun- en bewegingsapparaat of van klachten die daaraan gerelateerd zijn en die gepaard gaan met functiestoornissen en/of pijn. Het betreft enerzijds specifieke klachten, anderzijds klachten die chronisch van aard zijn en klachten die als aspecifiek omschreven worden. De MSK-arts bouwt zijn diagnose op middels anamnese en systematisch lichamelijk onderzoek van het houdings-, steun- en bewegingsapparaat, mechanisch/orthopedisch, neurologisch onderzoek, beoordeling van houding, stand en functie, beeldvorming en op indicatie aangevuld met diagnostische injecties indien sprake is van verdenking op een anatomisch substraat. Op basis daarvan wordt een behandelplan gemaakt en uitgevoerd of wordt de patiënt gericht doorverwezen naar een medische specialist of naar een paramedicus. Behandeling door de MSK-arts is primair gericht op het herstel c.q. opheffen van reversibele functiestoornissen, ontstekingsremming en pijnbestrijding.
Patiënten met problemen, ziekten en letsels van het steun- en bewegingsstelsel vormen een van de grootste groepen in de gezondheidszorg.
CranioSacraal Therapie

CranioSacraal Therapie

CranioSacraal Therapie

Onze artsen

Musculoskeletale arts

Geneesheer directeur

David van Deinse

Musculoskeletale arts
Geneesheer directeur
Musculoskeletale arts

Orthopedisch chirurg

Diederik Groot

Musculoskeletale arts
Orthopedisch chirurg

FAQs

Uw vraag niet beantwoord? U kunt emailen, maar niet voor een afspraak. Bel voor afspraak 0344 570970