Telefoon: 0344-570-970

Les nouveaux résultats sont publiés dans les Proceedings of the National Academy of Sciences, et peuvent aider les chercheurs à concevoir de nouvelles achat-cialis-generique-pas-cher.html thérapies qui ciblent les protéines de digestion des caillots. Les chercheurs ont utilisé deux modèles différents pour déterminer si l’APT aurait un effet.

Behandelingen

             Musculoskeletale Geneeskunde

U zult er maar mee leven: pijn in rug, nek of gewrichten.
Of ze nu chronisch zijn of acuut, pijnklachten kunnen u behoorlijk belemmeren in uw dagelijkse bezigheden. Soms is pijn zó belastend dat het lichaam zich probeert aan te passen en een andere houding aanneemt om de pijnlijke plek te ontzien. Een Musculoskeletaal arts, kundig op het gebied van wervels en gewrichten, helpt u definitief van uw klachten af waardoor u weer kunt genieten van een leven zonder pijn.

“Musculoskeletale behandelingen hebben mij van mijn hernia afgeholpen.”

Musculoskeletale Geneeskunde is een medisch specialisme dat zich richt op de behandeling van klachten van, of gerelateerd aan het bewegingsapparaat. Daarmee wordt bedoeld, het skelet en de bindweefselkapsels die steun bieden en door middel van gewrichten bewegingen mogelijk maakt. Maar ook de skeletspieren die door samen te trekken de beweging veroorzaken.

In veel gevallen is de arts in staat de klachten te verhelpen, zonder operaties of ziekenhuisopname. Na een beperkt aantal behandelingen zijn de meeste patiënten weer in staat pijnvrij te bewegen. Anders dan bij manuele therapie wordt de behandeling uitgevoerd door een regulier opgeleide arts. Deze heeft zich na zijn artsexamen gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van klachten die samenhangen met houding en beweging.

Hoe gaat in zijn werk:

Na een uitgebreide anmnese waarbij u echt alles kwijt kunt wordt een behandelplan opgesteld. Als u daarmee accoord gaat kan er meteen begonnen worden met de eerste behandeling. De meeste patiënten hebben 4 á 5 behandelingen nodig. Deze worden het liefst wekelijks gegeven. Maar bij tijdnood kan er na drie dagen de volgende behandeling gegeven worden. Dit in verband met de reactie van het lichaam op de behandeling. In sommige gevallen is er sprake van napijn gedurende de eerste en soms tweede dag.Maar bij de meeste mensen is er nauwelijks sprake van napijn. Eerder al direct verlichting.
Ook krijgen patiënten een aantal simpele oefeningen en houdings aanpassingen mee, om het effect van de behandeling blijvend te maken.

More

             CranioSacraal Therapie

Lichamelijke of emotionele trauma’s en tegenslagen die niet adequaat zijn verwerkt, kunnen spanningen in het bindweefsel achterlaten waardoor het zijn flexibiliteit verliest en klachten veroorzaakt van lichamelijke en/of emotionele aard. De klachten zijn dus in feite signalen die aangeven dat er een verstoorde balans is in ons lichaam en geest.

Het bindweefsel bevindt zich door heel het lichaam, verbindt alle structuren met elkaar, houdt onze organen op zijn plek én heeft de eigenschap dat het weer in zijn oorspronkelijke staat terug kan komen.

De behandeling werkt op de organen, spieren, hersenvliezen, ruggenmerg, ademhaling, bloedsomloop en het zenuwstelsel en geeft het lichaam zo de kans een trauma of emotie te verwerken. Cranio Sacraal Therapie kan dus ook wel gezien worden als een systeembehandeling met als doel het hele lichaam en al haar systemen weer in balans te brengen.

Herkenbaar!

We herkennen allemaal situaties waarbij pijn aan bijvoorbeeld een been er toe leidt dat je met dat been gaat trekken om het te ontzien. Als dat trekken aanhoudt, zal dat voor een onbalans in het lichaam zorgen en zo zichzelf in stand houden. Het gevolg is dat een spanning, die allang geen oorzaak meer heeft, toch aanblijft en zich zelfs elders in het lichaam kan laten zien in de vorm van klachten.

Evenzo zorgen emotionele trauma’s of tegenslagen voor spanningen in het lichaam. Als díe spanningen aanhouden en niet adequaat behandeld worden, zullen ook deze zichzelf in stand blijven houden. Een gebeurtenis  in het verleden veroorzaakt een spanning in het lichaam en een herinnering, bewust of onbewust, komt tot uiting in het lichaam en kan soortgelijke reacties oproepen. Het gevolg is dat een vervelende ervaring bij je blijft en je vast blijft houden.

Hoezo Cranio?

CranioSacraal Therapie is erop gericht om díe spanningen in het bindweefsel te behandelen en met zachte uitnodigende technieken te ontladen, zowel in de fysieke aanraking als in de therapeutische dialoog.

Naast de behandeling van de lichamelijke of emotionele klacht kun je na de Cranio behandeling meer innerlijke rust, een opgewekter en blijer gevoel en meer ontspanning ervaren.

Dit resulteert in een verbeterde werking van ons immuunsysteem, toename van belastbaarheid en zelfvertrouwen. Door meer inzicht te krijgen in onszelf en ons daardoor meer bewust te worden van de signalen die het lichaam aangeeft, krijgen we weer controle over ons eigen welzijn en welbevinden

We behandelen volwassenen en kinderen met:

  • lichamelijke klachten en/of klachten van psychosomatische aard

  • rug-, nek- schouder-, arm-, heup-, knie-, voetklachten, etc

  • (chronische) hoofdpijn, duizeligheid

  • die niet lekker in hun vel zitten, snel boos zijn, hyperactief gedrag laten zien of zich onrustig voelen

  • klachten als lusteloosheid, overspannenheid (burn out), vermoeidheid, migraine, slaapstoornissen, concentratieproblemen, stress

  • angsten, patronen en gedragsproblematiek

  • ondersteuning in rouwverwerking

Tot slot!

CranioSacraal Therapie is een prima combinatie met MSK  behandelingen.

Bel ons en maak een afspraak

0344-570970